0
0

Wańka Morozow Bułat Okudżawa

Lyrics and guitar chords

  • Guitar chords Intermediate
    7 favorites
I czCmegóż chcieć od tego WG7ani?
Toć jego winy nie ma w tCmym.
WszystkiG# emu winna tamta Fm6pani,
że pG7oszedł za nią tak jak w dCmym

A pasowało by mu wszG7ystko,
już wszystko prędzej niż ten trCmaf,
że w G# cyrku złapie go arFm6tystka,
na lG7inie tańcząc pośród brCmaw.

Gdy w pierwszym geście powitG7ania,
nad głową wzniosłą białą dłCmoń,
wciągG# nęło Wanię pożądFm6anie
bez rG7eszty w swą przepastną tCmoń.

Marusię swą porzucił nG7ajpierw,
a potem co noc aż do dniCma
z artG# ystką szalał w chińskiej kFm6najpie,
a tG7am Marusia z żalu schłCma.

A Wania tamtej na stół cG7iskał
meduzy i w trzech smakach drCmób.
nie wiG# edząc nic, że ta arFm6tystka,
wciąż wG7odę z mózgu robi mCmu.

Bo nie wierzymy w czas kochG7ania,
że miłość biedy przyda nCmam.
Ech WG# ania, Wania, biedny WFm6ania,
ot spG7ójrz po linie idziesz sCmam...

Rate this interpretation
Rating of readers: Weak 2 votes
anonim