Elizo Czekam na Ciebie Universe

He sent the correction
Marcin Bucki
Marcin Bucki
2 months ago
Comment: wprowadzenie akordów
Instrument: Lyrics Guitar
Eliza wyszła z domu, nie wróciła… Wybiegła wcześnie rano kupić chleb. Po drodze chyba adres mój zgubiła. Do dzisiaj nie wiem, gdzie mam szukać jej? Po arcytrudnej stronie moich marzeń, od wtedy każdą chwilą jesteś Ty! Za sobą mamy tyle pięknych zdarzeń. Dlaczego nie chcesz dalej ze mną być? Ref :A ja codziennie wyczekuję i trwam, jak zasuszony kwiat. Twą twarz na lustrach dni maluję… I to jest - mój świat. Elizo możesz serce mieć dla kogoś, lecz przecież kiedyś musisz tutaj przyjść… I znów pójdziemy razem wspólną drogą. Wystarczy raz zapukać w moje drzwi Ref :Bo ja cierpliwie jeszcze czekam. Bo ja przechodzę z kąta w kąt Czy wciąż Elizo będziesz zwlekać? Wymykać się z rąk.  
G e Eliza wyszła z domu, nie wróciła… G e Wybiegła wcześnie rano kupić chleb. G e Po drodze chyba adres mój zgubiła. G e Do dzisiaj nie wiem, gdzie mam szukać jej? G e Po arcytrudnej stronie moich marzeń, G e od wtedy każdą chwilą jesteś Ty! G e Za sobą mamy tyle pięknych zdarzeń. G e Dlaczego nie chcesz dalej ze mną być? G e Ref :A ja codziennie wyczekuję G e i trwam, jak zasuszony kwiat. G e Twą twarz na lustrach dni maluję… C D G I to jest - mój świat. G e Elizo możesz serce mieć dla kogoś, G e lecz przecież kiedyś musisz tutaj przyjść… G e I znów pójdziemy razem wspólną drogą. G e Wystarczy raz zapukać w moje drzwi G e Ref :Bo ja cierpliwie jeszcze czekam. G e Bo ja przechodzę z kąta w kąt G e Czy wciąż Elizo będziesz zwlekać? C D G Wymykać się z rąk.  


           
GEliza wyszła z domu, nie wrEmóciła…
GWybiegła wcześnie rano kupić chEmleb.
GPo drodze chyba adres mój zgEmubiła.
GDo dzisiaj nie wiem, gdzie mam szukać jEmej?
GPo arcytrudnej stronie moich maEmrzeń,
God wtedy każdą chwilą jesteś TEmy!
GZa sobą mamy tyle pięknych zEmdarzeń.
GDlaczego nie chcesz dalej ze mną bEmyć?

   Ref :AG ja codziennie wyczeEmkuję
   i trGwam, jak zasuszony kwiEmat.
   Twą twGarz na lustrach dni malEmuję…
   I toC jest - mDój świGat.

GElizo możesz serce mieć dla kEmogoś,
Glecz przecież kiedyś musisz tutaj przEmyjść…
GI znów pójdziemy razem wspólną drEmogą.
GWystarczy raz zapukać w moje drEmzwi

  Ref :Bo jGa cierpliwie jeszcze czEmekam.
  Bo jGa przechodzę z kąta w kEmąt
  Czy wciGąż Elizo będziesz zwlEmekać?
  WymCykać sDię z rGąk.
Eliza wyszła z domu, nie wróciła…
Wybiegła wcześnie rano kupić chleb.
Po drodze chyba adres mój zgubiła.
Do dzisiaj nie wiem, gdzie mam szukać jej?

Po arcytrudnej stronie moich marzeń,
od wtedy każdą chwilą jesteś Ty!
Za sobą mamy tyle pięknych zdarzeń.
Dlaczego nie chcesz dalej ze mną być?


Ref :A ja codziennie wyczekuję
i trwam, jak zasuszony kwiat.
Twą twarz na lustrach dni maluję…
I to jest - mój świat.

Elizo możesz serce mieć dla kogoś,
lecz przecież kiedyś musisz tutaj przyjść…
I znów pójdziemy razem wspólną drogą.
Wystarczy raz zapukać w moje drzwi


Ref :Bo ja cierpliwie jeszcze czekam.
Bo ja przechodzę z kąta w kąt
Czy wciąż Elizo będziesz zwlekać?
Wymykać się z rąk.
Correction +2 -0

Status: Approved
Value: 8 karma points

Votes and comments

anonim

Chords History

Marcin Bucki
wprowadzenie akordów
Correction 2 months ago