Ale to już było Maryla Rodowicz

He sent the correction
Tymoteusz Baczyński
Tymoteusz Baczyński
2 months ago
Instrument: Guitar
Difficulty: Novice
Tuning: E A D G B E
The Tonal Key: C
Intro: G F G F C G C Z wielu pieców się jadło chleb Dm G Bo od lat przyglądam się światu C G C Nie raz rano zabolał łeb Dm G I mówili zmiana klimatu Em Dm Czasem trafił się wielki raut F G Albo feta proletariatu Em Dm Czasem podróż w najlepszym z aut F G Częściej szare drogi powiatu Ref. F G C Ale to już było i nie wróci więcej Em F I choć tyle się zdarzyło to do przodu C Wciąż wyrywa głupie serce F G C Ale to już było, znikło gdzieś za nami Em F Choć w papierach lat przybyło to naprawdę C Wciąż jesteśmy tacy sami PRZEJŚCIE: G F G F C G C Na regale kolekcja płyt Dm G I wywiadów pełne gazety C G C Za oknami kolejny świt Dm G I w sypialni dzieci oddechy Em Dm One lecą droga do gwiazd F G Przez niebieski ocean nieba Em Dm Ale przecież za jakiś czas F G Będą mogły same zaśpiewać Ref. F G C Ale to już było i nie wróci więcej Em F I choć tyle się zdarzyło to do przodu C Wciąż wyrywa głupie serce F G C Ale to już było, znikło gdzieś za nami Em F Choć w papierach lat przybyło to naprawdę C Wciąż jesteśmy tacy sami Ref. D G A D Ale to już było i nie wróci więcej F#m G I choć tyle się zdarzyło to do przodu D Wciąż wyrywa głupie serce D G A D Ale to już było, znikło gdzieś za nami F#m G Choć w papierach lat przybyło to naprawdę D Wciąż jesteśmy tacy sami Ref. D G A D Ale to już było i nie wróci więcej Hm G I choć tyle się zdarzyło to do przodu D Wciąż wyrywa głupie serce D G A D Ale to już było, znikło gdzieś za nami F#m G Choć w papierach lat przybyło to naprawdę D Wciąż jesteśmy tacy sami
Intro: G F G F C G C Z wielu pieców się jadło chleb Dm G Bo od lat przyglądam się światu C G C Nieraz rano zabolał łeb Dm G I mówili zmiana klimatu Em Dm Czasem trafił się wielki raut F G Albo feta proletariatu Em Dm Czasem podróż w najlepszym z aut F G Częściej szare drogi powiatu Ref. F G C Ale to już było i nie wróci więcej Em F I choć tyle się zdarzyło to do przodu C Wciąż wyrywa głupie serce F G C Ale to już było, znikło gdzieś za nami Em F Choć w papierach lat przybyło to naprawdę C Wciąż jesteśmy tacy sami PRZEJŚCIE: G F G F C G C Na regale kolekcja płyt Dm G I wywiadów pełne gazety C G C Za oknami kolejny świt Dm G I w sypialni dzieci oddechy Em Dm One lecą droga do gwiazd F G Przez niebieski ocean nieba Em Dm Ale przecież za jakiś czas F G Będą mogły same zaśpiewać Ref. F G C Ale to już było i nie wróci więcej Em F I choć tyle się zdarzyło to do przodu C Wciąż wyrywa głupie serce F G C Ale to już było, znikło gdzieś za nami Em F Choć w papierach lat przybyło to naprawdę C Wciąż jesteśmy tacy sami Ref. D G A D Ale to już było i nie wróci więcej F#m G I choć tyle się zdarzyło to do przodu D Wciąż wyrywa głupie serce D G A D Ale to już było, znikło gdzieś za nami F#m G Choć w papierach lat przybyło to naprawdę D Wciąż jesteśmy tacy sami Ref. D G A D Ale to już było i nie wróci więcej Hm G I choć tyle się zdarzyło to do przodu D Wciąż wyrywa głupie serce D G A D Ale to już było, znikło gdzieś za nami F#m G Choć w papierach lat przybyło to naprawdę D Wciąż jesteśmy tacy sami


           
Intro: G F G F
Z wielu Cpieców się jGadło chCleb
Bo od Dmlat przyglądam się świaGtu
Nieraz rCano zabGolał łCeb
I móDmwili zmiana klimaGtu
Czasem tEmrafił się wielki raDmut
Albo fFeta proletariaGtu
Czasem Empodróż w najlepszym z Dmaut
Częściej Fszare drogi powiaGtu

Ref.
Ale to już Fbyło Gi nie wróci wiCęcej
I choć Emtyle się zdarzyło to do Fprzodu
Wciąż wyrywa głupie sCerce
Ale to już Fbyło, Gznikło gdzieś za Cnami
Choć w paEmpierach lat przybyło to naFprawdę
Wciąż jesteśmy tacy Csami

PRZEJŚCIE: G F G F

Na reCgale koGlekcja pCłyt
I wyDmwiadów pełne gazeGty
Za okCnami koGlejny śwCit
I w syDmpialni dzieci oddeGchy
One Emlecą droga do gwiDmazd
Przez nieFbieski ocean nieGba
Ale przEmecież za jakiś czDmas
Będą mFogły same zaśpieGwać

Ref.
Ale to już Fbyło Gi nie wróci wiCęcej
I choć Emtyle się zdarzyło to do Fprzodu
Wciąż wyrywa głupie sCerce
Ale to już Fbyło, Gznikło gdzieś za Cnami
Choć w paEmpierach lat przybyło to naFprawdę
Wciąż jesteśmy tacy Csami

Ref.
DAle to już Gbyło Ai nie wróci Dwięcej
I choć F#mtyle się zdarzyło to do Gprzodu
Wciąż wyrywa głupie sDerce
DAle to już Gbyło, Aznikło gdzieś za Dnami
Choć w paF#mpierach lat przybyło to naGprawdę
Wciąż jesteśmy tacy sDami

Ref.
DAle to już Gbyło Ai nie wróci Dwięcej
I choć Bmtyle się zdarzyło to do Gprzodu
Wciąż wyrywa głupie sDerce
DAle to już Gbyło, Aznikło gdzieś za Dnami
Choć w paF#mpierach lat przybyło to naGprawdę
Wciąż jesteśmy tacy sDami

Intro: G F G F
Z wielu Cpieców się jGadło chCleb
Bo od Dmlat przyglądam się świaGtu
Nie raz Crano zaGbolał Cłeb
I móDmwili zmiana klimaGtu
Czasem tEmrafił się wielki raDmut
Albo fFeta proletariaGtu
Czasem Empodróż w najlepszym z Dmaut
Częściej Fszare drogi powiaGtu

Ref.
Ale to już Fbyło Gi nie wróci wiCęcej
I choć Emtyle się zdarzyło to do Fprzodu
Wciąż wyrywa głupie sCerce
Ale to już Fbyło, Gznikło gdzieś za Cnami
Choć w paEmpierach lat przybyło to naFprawdę
Wciąż jesteśmy tacy Csami

PRZEJŚCIE: G F G F

Na reCgale koGlekcja pCłyt
I wyDmwiadów pełne gazeGty
Za okCnami koGlejny śwCit
I w syDmpialni dzieci oddeGchy
One Emlecą droga do gwiDmazd
Przez nieFbieski ocean nieGba
Ale przEmecież za jakiś czDmas
Będą mFogły same zaśpieGwać

Ref.
Ale to już Fbyło Gi nie wróci wiCęcej
I choć Emtyle się zdarzyło to do Fprzodu
Wciąż wyrywa głupie sCerce
Ale to już Fbyło, Gznikło gdzieś za Cnami
Choć w paEmpierach lat przybyło to naFprawdę
Wciąż jesteśmy tacy Csami

Ref.
DAle to już Gbyło Ai nie wróci Dwięcej
I choć F#mtyle się zdarzyło to do Gprzodu
Wciąż wyrywa głupie sDerce
DAle to już Gbyło, Aznikło gdzieś za Dnami
Choć w paF#mpierach lat przybyło to naGprawdę
Wciąż jesteśmy tacy sDami

Ref.
DAle to już Gbyło Ai nie wróci Dwięcej
I choć Bmtyle się zdarzyło to do Gprzodu
Wciąż wyrywa głupie sDerce
DAle to już Gbyło, Aznikło gdzieś za Dnami
Choć w paF#mpierach lat przybyło to naGprawdę
Wciąż jesteśmy tacy sDami

Correction +2 -0

Status: Approved
Value: 2 karma points

Votes and comments

anonim

Chords History

monixx
Dodałam 2 zwrotkę, poprawiłam rozmieszczenie akordów
Correction 3 years ago
ciemna03
Chwyty
Correction 2 years ago
Monika Wielbłąd
Correction 2 years ago
Krzysztof Kurzych
G7sus4={3 5 3 5 3 3}
Correction 2 years ago
jansza1303
Correction 6 months ago
Franciszek Żuk
Drobna poprawka w akordach
Correction 5 months ago
Tymoteusz Baczyński
Correction 2 months ago